Ksiądz Zdzislaw Garbicz znany jest jako wieloletni proboszcz i budowniczy parafii pw. Bożego Ciała przy ul. E. Plater w Szczecinie.

Urodził się 3 stycznia 1950r. w niewielkiej wsi pod Choszcznem, w którym ukończył Liceum Ogólnokształcące. Studiował w Seminarium Duchownym w Paradyżu-Gościkowie. W 1976 roku otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa Jerzego Stroby, jako pierwszy rocznik w odbudowującej się Katedrze Szczecińskiej

Posługę kapłańską pełnił w różnych parafiach Diecezji Kamieńsko – Szczecińskiej. W 1987 roku został proboszczem w nowo powstałej Parafii Bożego Ciała w Szczecinie. Przejął wówczas teren po byłej wytwórni prefabrykatów budowlanych i barak przy ul. E. Plater, w którym zamieszkał i przez wiele lat prowadził parafię. Z tego właśnie miejsca, z wielkim oddaniem, z trudem i mozołem udało się mu wybudować wspaniały kościół, dom parafialny oraz dzwonnicę. Stworzył znakomicie funkcjonującą parafię i skupił wokół niej wspaniałą grupę zaangażowanych parafian.

Kościół pw. Bożego Ciała, Bolinko, Szczecin

Niemal od samego początku, z racji położenia parafii na osiedlu Niebuszewo – Bolinko, tutejsza rada osiedlowa nawiązała z proboszczem Zdzisławem Garbiczem dobry kontakt, który zaowocował dobrze układającą się współpracą. Przez wiele lat, z wyraźną ochotą i radością brał udział w organizowanych przez radę spotkaniach wigilijnych przeznaczonych dla osób samotnych z naszego osiedla.

Jako kapłan był osobą dalece uduchowioną, pełną wiary i pokory. Był bardzo zaangażowany w sprawy nie tylko parafii, ale także całego naszego osiedla. Postrzegalismy Go jako człowieka niezwykle skromnego, miłego, radosnego i pogodnego, potrafiącego z uwagą i zrozumieniem słuchać rozmówców. Zawsze okazywał wielki szacunek innym ludziom. Takim Go zapamiętamy.

Po długiej i ciężkiej chorobie odszedł 15 marca 2017 roku.

W sobotę, 18 marca 2017 roku, , uczestnicząc we mszy i ceremonii pogrzebowej, delegacja przedstawicieli Rady Osiedla Niebuszewo – Bolinko, pożegnała ś.p. księdza kanonika Zdzisława Garbicza, nie tylko jako proboszcza położonej na naszym osiedlu parafii, ale również jako przyjaciela naszej rady.

Henryk Krudos

Reklamy