Rada Osiedla Niebuszewo – Bolinko w Szczecinie ogłasza konkurs fotograficzny „Widzę nasze osiedle”. Konkurs skierowany jest do wszystkich mieszkańców osiedla, a jego podsumowaniem będą nagrody przyznane przez jury konkursu oraz wystawa nagrodzonych prac.

Zapraszamy do udziału w konkursie wszystkich amatorów sztuki fotograficznej, którzy zarazem są miłośnikami Niebuszewa – Bolinka.

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
WIDZĘ NASZE OSIEDLE

1. Konkurs skierowany jest do wszystkich mieszkańców osiedla, miłośników fotografii, zarówno młodzieży szkolnej i studenckiej, jak też starszych amatorów tej sztuki.

2. Fotografie powinny przedstawiać miejsca, obiekty lub osoby – ważne lub charakterystyczne dla Osiedla Niebuszewo-Bolinko w Szczecinie.

3. Zdjęcia muszą być zapisane na nośniku elektronicznym (np. płyta CD), mogą być kolorowe lub czarno-białe, o rozdzielczości nie mniejszej niż 2.000 x 2.000 pikseli. Piki zdjęć muszą zawierać nazwę pliku, która jednocześnie będzie tytułem zdjęcia oraz musi być poprzedzona godłem, np. Niebuszewiak 1975, Mój dom.

4. Zdjęcia konkursowe (maksymalnie 30 zdjęć, nie więcej niż 10 dla każdego tematu konkursowego) muszą zostać dostarczone do siedziby Rady Osiedla Niebuszewo – Bolinko, ul. Niemcewicza 39/2, w terminie do 30 września 2017 roku, w kopercie opisanej godłem (pseudonimem). Wewnątrz tej koperty należy umieścić:

– opakowanie ochraniające nośnik cyfrowy ze zdjęciami;

– kopertę podpisaną godłem (pseudonimem), z kartką zawierającą prawdziwe dane autora: imię, nazwisko, wiek i dane kontaktowe (adres, telefon lub adres mailowy) oraz oświadczenie o treści:
Wyrażam zgodę na publikację fotografii oraz przetwarzanie moich danych osobowych do celów konkursu fotograficznego, w tym upublicznienie mojego imienia i nazwiska (albo pseudonimu*) jako autora zdjęć.

* – należy pozostawić wybraną do upublicznienia informację, a skreślić niepożądaną informację, np. słowo „pseudonimu”.

5. Zdjęcia oceniać będzie jury wybrane przez członków Rady Osiedla Niebuszewo-Bolinko, które wybierze najciekawsze prace, a następnie przypisze do nich autorów związanych z godłami prac, na podstawie informacji zawartych w kopercie opisanej godłem.

Informacje dodatkowe:

Przewidziane są nagrody dla autorów najlepszych prac oraz ekspozycja zdjęć nagrodzonych i wyróżnionych.

Powiększenie wystawianych prac odbędzie się na koszt organizatora.

Organizatorem konkursu jest Rada Osiedla Niebuszewo – Bolinko w Szczecinie.

Regulamin konkursu – do pobrania: Konkurs foto regulamin
Plakat konkursowy: Konkurs FOTO Plakat

Reklamy